Untitled Document
 
 

สวนพฤกษชาติโสภา

         สวนพฤกษชาติโสภา ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 17 กิโลเมตร ตั้งอยู่ใกล้ปากทางเข้าบ้านเพ  โดยมีทางแยก จากถนนสุขุมวิทตรง
กม. ๒๓๘ ไปอีก ๒๐๐ เมตร สวนอยู่ทาง ด้านขวามือ เป็นสวนที่ มีต้นไม้
มากชนิดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย มีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ในสวน มีเรือนไทยโบราณ
อายุกว่า ๑๐๐ ปี จำนวน ๓ หลัง ซึ่งตกแต่ง ด้วยเครื่องเรือน และเครื่องใช้
ในชีวิตประจำวัน ของคนไทย สมัยก่อน จัดแสดงเครื่องลายครามของไทยสมัยต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ
โดยเฉพาะ เครื่องปั้นดินเผา สมัยบ้านเชียงมาตั้งแสดง สวนพฤกษาชาติโสภานี้
เจ้าของ ได้อุทิศให้มูลนิธิ เสวตรโสภา เพื่อให้เป็นมรดกไทย สำหรับประชาชน
ได้ศึกษา หาความรู้ ในด้านพฤกษศาสตร์ และโบราณคดี และยังมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด จำหน่าย
 

เปิดให้เข้าชม ทุกวัน
ยกเว้นวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. อัตราค่าเข้าชม เด็ก ๑๐ บาท
ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๕๐ บาท รายละเอียด ติดต่อมูลนิธิ เสวตรโสภา
กรุงเทพฯ โทร. 224-1373 และ 224-1388 ระยอง  โทร. 0 3865 1688

DSCF0049

DSCF0053

DSCF0047 DSCF0048 DSCF0049 DSCF0050 DSCF0051 DSCF0052 DSCF0053
DSCF0054 DSCF0055 DSCF0056 DSCF0057 DSCF0058 DSCF0059 DSCF0060
DSCF0061 DSCF0062 DSCF0063 DSCF0064 DSCF0065 DSCF0066 DSCF0067
DSCF0068 DSCF0069 DSCF0070 DSCF0071 DSCF0072 DSCF0073 DSCF0074
DSCF0075 DSCF0076 DSCF0077 DSCF0078 DSCF0079 DSCF0080 DSCF0081
DSCF0082 DSCF0083 DSCF0084 DSCF0085 DSCF0086 DSCF0087 DSCF0088
DSCF0089 DSCF0090 DSCF0091 DSCF0092 DSCF0093 DSCF0094 DSCF0095
DSCF0096 DSCF0097 DSCF0098 DSCF0099 DSCF0100 DSCF0147  


 

 
 
 
 

دانلود فیلم

دانلود فیلم

دانلود فیلم

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง   

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง   จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

โทร.  ๐๓๘-๖๙๔๑๕๔    โทรสาร .  ๐๓๘-๖๙๔๑๕๔ 

Visitors:541561
Pageviews:562556